Boeren & Buren
De producten van

FINCA DE BENDOIRO. AGRICULTURA ECOLOXICA

Tuinbouwer, Bendoiro
Alberto Fernandez
Alberto Fernandez heeft FINCA DE BENDOIRO. AGRICULTURA ECOLOXICA opgestart in 2012. Het bedrijf is gevestigd te Bendoiro, in Galicia.

Het project

Boas, son alberto fernandez de finca de bendoiro agricultura ecolóxica; cultivo productos hortícolas de tempada con certificación ecolóxica que eu mesmo comercializo.
Finca de Bendoiro naceu como unha opción de aproveitamento dunha vivenda rural familiar deshabitada e as súas terras.
O proxecto xerouse coa inestimable axuda de Ana Rey e moitos amigos que empurraron para botar o proxecto adiante; a día de hoxe estou eu so a cargo da explotación con axudas temporais.
Sinxelamente buscamos a rendabilidade dun proxecto sustentable de produción de alimentos naturais, aprender da terra, vivir dignamente do noso traballo no rural e deixar un lugar mais fertil e fermoso do que tiñamos ó chegar cando marchemos

Adres
Bendoiro de Abaixo,4
36512 Bendoiro
2012
Jaar van oprichting
1
voltijdse werknemer

Het beroep en de werkwijze van FINCA DE BENDOIRO. AGRICULTURA ECOLOXICA

Gewassen

80 gekweekte soorten per jaar

Kweek in volle grond, kweek in koude kassen

Behandeling van gewassen

Gebruik van organische meststoffen (mest, gier), naleving van de principes van de permacultuur, naleving van de principes van de biodynamische landbouw

Poot- en zaaigoed

Afkomstig van een leverancier binnen de EU, afkomstig van een lokale landbouwer, op mijn boerderij geproduceerd

Biologisch zaaigoed, onbewerkt zaaigoed

Verwerking

Ik verwerk mijn producten niet

Andere ingrediënten: niet ingevuld

Herkomst van de andere ingrediënten: niet ingevuld

Ingrediënten afkomstig van een gecertificeerde productie

Deze informatie wordt door de Producent zelf meegedeeld.